تحت فشار

لوله-تحت-فشار
رنگبندی محصول

طوسی

شکل محصول

شاخه 6 متری

نوع محصول

یکسر کوپله

استاندارد محصول

استاندارد ایران، شماره 13361

دسته بندی
لوله ساده
 • اندازه لوله های تحت فشار استاندارد 13361

  • ضخامت * قطر (میلیمتر)

  • 1.5 * 20

  • 1.9 * 20

  • 1.5 * 25

  • 1.9 * 25

  • 2.3 * 25

  • 1.9 * 32

  • 2.4 * 32

  • 1.9 * 40

  • 3 * 40

  • 2.4 * 50

  • 3.7 * 50

  • 3 * 63

  • 4.7 * 63

  • 3.6 * 75

  • 5.6 * 75

  • 4.3 * 90

  • 6.7 * 90

  • 4.2 * 110

  • 5.3 * 110

  • 6.6 * 110

  • 4.8 * 125

  • 6 * 125

  • 4 * 160

  • 6.2 * 160

  • 7.7 * 160

  • 11.8 * 160

  • 4.9 * 200

  • 7.7 * 200

  • 6.2 * 250

  • 9.6 * 250

  • 14.8 * 250

  • 7.7 * 315

  • 9.7 * 315

  • 12.1 * 315

  • 15 * 315

  • 18.7 * 315