فاضلابی

لوله فاضلاب لوله فاضلاب
رنگبندی محصول

طوسی

شکل محصول

شاخه 6 متری

نوع محصول

یکسر کوپله

استاندارد محصول

استاندارد ایران، شماره 9119

دسته بندی
لوله چسبی
 • اندازه لوله های فاضلابی استاندارد 9119

  • ضخامت * قطر (میلیمتر)

  • 3 * 32

  • 3 * 40

  • 3 * 50

  • 3 * 63

  • 3 * 75

  • 3 * 90

  • 3.2 * 110

  • 3.2 * 125

  • 3.2 * 160

  • 4 * 160

  • 3.9 * 200

  • 4.9 * 200

  • 5.6 * 200

  • 4.9 * 250

  • 6.2 * 250

  • 7.7 * 250