فرم ثبت سفارش

برای ثبت سفارش، لطفاً محصول یا محصولات مورد نظر خود را انتخاب کرده سپس فرم زیر را تکمیل کرده و ارسال فرمایید. کارشناسان واحد فروش نی پولیکا؛ صنایع پلاستیک یزد در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهد گرفت.

انتخاب محصولات برای ثبت سفارش

لطفا محصولات مورد نیاز خود را از دسته بندی های زیر انتخاب کنید
نوع کالا:
 • - نوع لوله -
 • لوله برقی
 • لوله فاضلابی
 • لوله ناودانی
 • تحت فشار
 • لوله جدار چاه
 • لوله کشاورزی
 • لوله جارو مرکزی
20x1/5
تعداد لوله برقی
-
+
20x2
تعداد لوله برقی
-
+
25x1/5
تعداد لوله برقی
-
+
25x1/9
تعداد لوله برقی
-
+
32x1/8
تعداد لوله برقی
-
+
32x2/4
تعداد لوله برقی
-
+
40x1/5
تعداد لوله برقی
-
+
50x1/5
تعداد لوله برقی
-
+
50x2/4
تعداد لوله برقی
-
+
32x3
تعداد لوله فاضلابی
-
+
40x3
تعداد لوله فاضلابی
-
+
50x3
تعداد لوله فاضلابی
-
+
63x3
تعداد لوله فاضلابی
-
+
75x3
تعداد لوله فاضلابی
-
+
90x3
تعداد لوله فاضلابی
-
+
110x3/2
تعداد لوله فاضلابی
-
+
125x3/2
تعداد لوله فاضلابی
-
+
160x3/2
تعداد لوله فاضلابی
-
+
160x4
تعداد لوله فاضلابی
-
+
200x3/9
تعداد لوله فاضلابی
-
+
200x4/9
تعداد لوله فاضلابی
-
+
200x5/6
تعداد لوله فاضلابی
-
+
250x4/9
تعداد لوله فاضلابی
-
+
250x6/2
تعداد لوله فاضلابی
-
+
250x7/7
تعداد لوله فاضلابی
-
+
50x1/5
تعداد لوله ناودانی
-
+
63x1/5
تعداد لوله ناودانی
-
+
75x1/5
تعداد لوله ناودانی
-
+
90x1/8
تعداد لوله ناودانی
-
+
110x2
تعداد لوله ناودانی
-
+
125x2/5
تعداد لوله ناودانی
-
+
20x1/5
تعداد لوله تحت فشار
-
+
20x1/9
تعداد لوله تحت فشار
-
+
25x1/5
تعداد لوله تحت فشار
-
+
25x1/9
تعداد لوله تحت فشار
-
+
25x2/3
تعداد لوله تحت فشار
-
+
32x1/9
تعداد لوله تحت فشار
-
+
32x2/4
تعداد لوله تحت فشار
-
+
40x1/9
تعداد لوله تحت فشار
-
+
40x3
تعداد لوله تحت فشار
-
+
50x2/4
تعداد لوله تحت فشار
-
+
50x3/7
تعداد لوله تحت فشار
-
+
63x3
تعداد لوله تحت فشار
-
+
63x4/7
تعداد لوله تحت فشار
-
+
75x3/6
تعداد لوله تحت فشار
-
+
75x5/6
تعداد لوله تحت فشار
-
+
90x4/3
تعداد لوله تحت فشار
-
+
90x6/7
تعداد لوله تحت فشار
-
+
110x4/2
تعداد لوله تحت فشار
-
+
110x5/3
تعداد لوله تحت فشار
-
+
110x6/6
تعداد لوله تحت فشار
-
+
125x4/8
تعداد لوله تحت فشار
-
+
125x6
تعداد لوله تحت فشار
-
+
160x4
تعداد لوله تحت فشار
-
+
160x6/2
تعداد لوله تحت فشار
-
+
160x7/7
تعداد لوله تحت فشار
-
+
160x11/8
تعداد لوله تحت فشار
-
+
200x4/9
تعداد لوله تحت فشار
-
+
200x7/7
تعداد لوله تحت فشار
-
+
250x6/2
تعداد لوله تحت فشار
-
+
250x9/6
تعداد لوله تحت فشار
-
+
250x14/8
تعداد لوله تحت فشار
-
+
315x7/7
تعداد لوله تحت فشار
-
+
315x9/7
تعداد لوله تحت فشار
-
+
315x12/1
تعداد لوله تحت فشار
-
+
315x15
تعداد لوله تحت فشار
-
+
315x18/7
تعداد لوله تحت فشار
-
+
160x3/2
تعداد لوله جدار چاه
-
+
160x4
تعداد لوله جدار چاه
-
+
160x7/7
تعداد لوله جدار چاه
-
+
200x4/9
تعداد لوله جدار چاه
-
+
200x5/9
تعداد لوله جدار چاه
-
+
250x4/9
تعداد لوله جدار چاه
-
+
250x6/2
تعداد لوله جدار چاه
-
+
250x7/3
تعداد لوله جدار چاه
-
+
315x6/2
تعداد لوله جدار چاه
-
+
315x7/7
تعداد لوله جدار چاه
-
+
110x2/2
تعداد لوله کشاورزی
-
+
125x2/5
تعداد لوله کشاورزی
-
+
160x3/2
تعداد لوله کشاورزی
-
+
200x4
تعداد لوله کشاورزی
-
+
250x4/9
تعداد لوله کشاورزی
-
+
315x6/2
تعداد لوله کشاورزی
-
+
50x3/4
تعداد لوله جارو مرکزی
-
+
 • - نوع اتصالات -
 • زانو
 • زانو عصایی بلند
 • زانو عصای کوتاه
 • بوشن برقی
 • سه راهی
 • سه راهی خم
 • سیفون
 • تبدیل
 • تبدیل کلاهک
 • درپوش
 • دریچه سیخ زن (رابط بازدید)
 • کوپلینگ
 • فلنج
 • کلاهک H
 • سه راهی دریچه بازدید
 • چهار راه سه سر کوبله
20
تعداد زانو عصایی بلند
-
+
25
تعداد زانو عصایی بلند
-
+
32
تعداد زانو عصایی بلند
-
+
20
تعداد زانو عصایی کوتاه
-
+
25
تعداد زانو عصایی کوتاه
-
+
32
تعداد زانو عصایی کوتاه
-
+
20
تعداد اتصالات بوشن برقی
-
+
25
تعداد اتصالات بوشن برقی
-
+
32
تعداد اتصالات بوشن برقی
-
+
90x32
تعداد اتصالات زانو
-
+
90x40
تعداد اتصالات زانو
-
+
90x50
تعداد اتصالات زانو
-
+
90x63
تعداد اتصالات زانو
-
+
90x75
تعداد اتصالات زانو
-
+
90x90
تعداد اتصالات زانو
-
+
90x110
تعداد اتصالات زانو
-
+
90x125
تعداد اتصالات زانو
-
+
90x160
تعداد اتصالات زانو
-
+
90x200
تعداد اتصالات زانو
-
+
90x250
تعداد اتصالات زانو
-
+
90x315
تعداد اتصالات زانو
-
+
45x32
تعداد اتصالات زانو
-
+
45x40
تعداد اتصالات زانو
-
+
45x50
تعداد اتصالات زانو
-
+
45x75
تعداد اتصالات زانو
-
+
45x90
تعداد اتصالات زانو
-
+
45x110
تعداد اتصالات زانو
-
+
45x125
تعداد اتصالات زانو
-
+
45x160
تعداد اتصالات زانو
-
+
45x200
تعداد اتصالات زانو
-
+
45x250
تعداد اتصالات زانو
-
+
45x315
تعداد اتصالات زانو
-
+
90x32
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x40
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x50
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x63
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x75
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x90
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x110
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x125
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x160
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x200
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x250
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x315
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x90x63
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x63x110
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x90x110
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x110x125
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x110x160
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x32
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x40
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x50
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x75
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x90
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x110
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x125
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x160
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x200
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x250
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x315
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x90x63
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x63x110
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x110x125
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x110x160
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
45x110x200
تعداد اتصالات سه راهی
-
+
90x110
تعداد اتصالات سه راهی خم
-
+
63
تعداد اتصالات سیفون
-
+
75
تعداد اتصالات سیفون
-
+
90
تعداد اتصالات سیفون
-
+
110x110
تعداد اتصالات سیفون
-
+
125x125
تعداد اتصالات سیفون
-
+
40x50
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
40x63
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
50x63
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
63x75
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
63x90
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
75x90
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
63x110
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
75x110
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
90x110
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
63x125
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
90x125
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
110x125
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
110x160
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
125x160
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
160x200
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
200x250
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
250x315
تعداد اتصالات تبدیل
-
+
110x125
تعداد اتصالات تبدیل کلاهک
-
+
63
تعداد اتصالات درپوش
-
+
90
تعداد اتصالات درپوش
-
+
110
تعداد اتصالات درپوش
-
+
125
تعداد اتصالات درپوش
-
+
200
تعداد اتصالات درپوش
-
+
250
تعداد اتصالات درپوش
-
+
63
تعداد دریچه سیخ زن (رابط بازدید)
-
+
90
تعداد دریچه سیخ زن (رابط بازدید)
-
+
110
تعداد دریچه سیخ زن (رابط بازدید)
-
+
125
تعداد دریچه سیخ زن (رابط بازدید)
-
+
63
تعداد اتصالات کوپلینگ
-
+
90
تعداد اتصالات کوپلینگ
-
+
110
تعداد اتصالات کوپلینگ
-
+
125
تعداد اتصالات کوپلینگ
-
+
160
تعداد اتصالات کوپلینگ
-
+
200
تعداد اتصالات کوپلینگ
-
+
250
تعداد اتصالات کوپلینگ
-
+
125
تعداد اتصالات فلنج
-
+
160
تعداد اتصالات فلنج
-
+
200
تعداد اتصالات فلنج
-
+
250
تعداد اتصالات فلنج
-
+
315
تعداد اتصالات فلنج
-
+
ABS 200
تعداد اتصالات فلنج
-
+
ABS 250
تعداد اتصالات فلنج
-
+
200 PVC چهار پیچ
تعداد اتصالات فلنج
-
+
250 PVC چهار پیچ
تعداد اتصالات فلنج
-
+
200 PVC هشت پیچ
تعداد اتصالات فلنج
-
+
250 PVC هشت پیچ
تعداد اتصالات فلنج
-
+
90
تعداد اتصالات کلاهک H
-
+
100
تعداد اتصالات کلاهک H
-
+
90x110
تعداد سه راهی دریچه بازدید
-
+
110x45
تعداد چهار راه سه سر کوبله
-
+
 • - نوع شیرآلات -
 • شیرفلکه
 • دربند
100 زبانه لاستیکی
تعداد شیر فلکه
-
+
125 زبانه لاستیکی
تعداد شیر فلکه
-
+
150 زبانه لاستیکی
تعداد شیر فلکه
-
+
200 زبانه لاستیکی
تعداد شیر فلکه
-
+
250 زبانه لاستیکی
تعداد شیر فلکه
-
+
160 چدنی شافت بالا
تعداد شیر فلکه
-
+
200 چدنی شافت بالا
تعداد شیر فلکه
-
+
250 چدنی شافت بالا
تعداد شیر فلکه
-
+
200 ABS
تعداد شیر فلکه
-
+
250 ABS
تعداد شیر فلکه
-
+
110 پایه دار
تعداد دربند
-
+
125 پایه دار
تعداد دربند
-
+
160 پایه دار
تعداد دربند
-
+
200 پایه دار
تعداد دربند
-
+
250 پایه دار
تعداد دربند
-
+
315 پایه دار
تعداد دربند
-
+